پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸

خودرو

digikhan

تقابل بانک مرکزی و مدیران خودروسازی؛ بحران تازه در صنعت ایران

۲۵ بازديد

روز گذشته، رئیس بانک مرکزی صنعت خودروسازی را به ناکارآمدی و ضعف مدیریت طی ۴۰ سال متهم کرد. امروز هم خودروسازان، بحران ناشی از تعطیلی کارخانه‌ها و خروج ارز برای واردات خودرو را یادآوری شدند.

تقابل بانک مرکزی و مدیران خودروسازی؛ بحران تازه در صنعت ایران